Friskliv UNG

Friskliv UNG er et kurs for deg mellom 18 og 30 år som har oppfølging hos NAV.

Det er for deg som ønsker å:

- lære om hvordan tankene våre og oppmerksomheten vår påvirker oss i hverdagen

- lære mer om økonomi, jobbsøking og ulike livsstilstema som kosthold, fysisk aktivitet, stressmestring, søvn m.m.

Kurset består av både undervisning (inkludert videosnutter) og gruppearbeid. Det går over fire ganger og hver økt varer i to timer. 

Friskliv UNG tilbys i Gjesdal, Hå, Klepp og Time. Ta kontakt med din NAV-veileder eller frisklivssentralen i din kommune, dersom du vil høre mer om tilbudet eller tenker at dette kan være aktuelt for deg.

Kurs høsten 2021:

Time: oktober-november
- Plakat med kursdatoer (PDF, 634 kB)
- Brosjyre (PDF, 456 kB)

Hå: oktober-november
Kursinvitasjon (PDF, 126 kB)

Gjesdal: oktober
Brosjyre (PDF, 254 kB)

 

Friskliv Jæren har også egne Friskliv UNG-treninger på timeplanen. Se timeplanen her: Timeplan 2021-2022

Du kan delta på Friskliv UNG-treninger uten å delta på kurset Friskliv UNG, men du må være i kontakt med Frisklivssentralen. Ta kontakt med frisklivssentralen i din kommune dersom du vil prøve våre treninger. 

Kontaktinformasjon