Viktig informasjon om koronavirus

KID/KIB

Kurs i mestring av depresjon (KID)

KID er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller deprimerte (fra lett til moderat) på en slik måte at det går utover livskvaliteten.

 

Kurs i mestring av belastning (KIB)

KiB er utarbeidet for voksne som har behov for, og ønsker å bedre sin evne til å mestre belastning knyttet til arbeidssituasjon eller privatliv.

Målet er at kursdeltakeren skal kartlegge egne belastninger og egen mestring av disse, for å videreutfikle egne mestringsferdigheter.

 

Kurs vår 2020: