Kurs i mestring av depresjon (KID)

Kurs i mestring av depresjon (KID) er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller deprimerte (fra lett til moderat) på en slik måte at det går utover livskvaliteten.

Dette er et kurs som er bygd på kognitiv, sosial læringsteori. Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksom på tankene sine og å se sammenhengen mellom tanker og følelser. Du lærer å vurdere og å endre dine negative tolkninger av det som skjer, samt å kjenne igjen og forandre negativt mønster på tanker og handlinger. Det er en kjent metode som er egnet til å gi hjelp.

 

 
Fann du det du leita etter?