Livsstyrketrening


Livsstyrketrening er et kurs utarbeidet for mennesker med ulike helseplager. Det er godt egnet for alle som vil lære mer om hvordan håndtere stress og hverdagens utfordringer.

Oppmerksomt nærvær er grunnleggende metode i kurset. Gjennom ulike øvelser får deltageren kunnskap og erfaring om hvordan de kan endre sin oppmerksomhet; fra problemer og plager til ressurser og muligheter. Ved å øke oppmerksomhet på kropp, tanker og følelser, får du mulighet til å styrke din forståelse for hvem du er og hvilke ressurser, muligheter og valg du har. 

Personer som tar kurs i Livsstyrketrening, har gjerne over lang tid levd med belastninger og krav fra jobb og/eller privatlivet som påvirker helse og livskvalitet.  Kurset gir mulighet til økt bevissthet på vaner og mønstre i hverdagen, samt se sammenheng mellom tanker, følelser, kropp og hvordan dette påvirker hele livssituasjonen.

Kurset går over 10 ganger og koster kr 1000,-.
Det er viktig at du undersøker at du kan delta alle ti gangene for å få utbytte av kurset.

Alle som er interessert i kurs må delta på et informasjonsmøte i forkant, for så å ta stilling til om kurset er aktuelt.

Neste informasjonsmøte: 30. august 2022 kl. 10-12
Sted: Sirkelen, Klepp

Informasjon kurs høst 2022 (PDF, 356 kB)

Brosjyre (PDF, 352 kB)

Dersom du er interessert i å delta på Livsstyrketrening kan du fylle ut og sende inn dette skjemaet:
Felt merka med * må fyllast ut

 

Ønsker du kurs eller mer informasjon, ta kontakt med Borghild Aarskog Myhre, tlf 95 22 84 52 / 47 47 46 95 mail: friskliv@klepp.kommune.no