Snus- og røykesluttkurs

Tobakksfri er eit kurstilbod for deg som ynskjer å slutte med røyk eller snus. Kurset går over seks kurskveldar. Dei tre første møta vert brukt til å førebu røykeslutt. I dei neste møta er fokus å oppretthalda røyk/snus slutt og motivasjon.

Kurset er utvikla av Helsedirektoratet og er basert på både forskning og erfaring.

Innhaldet i kurset er blant anna nikotinavhengighet, abstinens, motivasjon, tilbakefallsproblematikk, og legemidler i tobakksavvenning.

Røykesluttkurs


Felt merka med * må fyllast ut
Fann du det du leita etter?