KIB - Kurs i belastningsmestring

Fire personer på tur i soloppgang

Opplever du stor belastning i livet ditt ? Kjenner du på muskelspenninger, slitenhet, uro og rastløshet, mindre glede, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, bekymring/grubling og søvnvansker?

Da kan KIB være noe for deg.

Kurs i belastningsmestring (KIB-kurs) er et kurs der du lærer metoder og teknikker for å mestre belastninger knyttet til både helse, arbeids- og privatliv. Eksempler på belastninger kan være tidspress, for mye eller for lite utfordringer, lite kontroll over egen arbeids- eller livssituasjon, problemer i mellommenneskelige forhold, familiekonflikter, sykdom/helseproblemer, økonomiske problemer, livskriser.

Infomøte: torsdag 10. august kl. 13.00-14.00  Sted: Timehallen på Bryne, Trallfaveien 4.