KIB - Kurs i belastningsmestring

Tur i soloppgang Gunhild Flatin Oftedal

Opplever du stor belastning i livet ditt ? Kjenner du på muskelspenninger, slitenhet, uro og rastløshet, mindre glede, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, bekymring/grubling og søvnvansker?

Hva er Kurs i belastningsmestring (KIB-kurs) ?

Kurs i belastningsmestring (KIB-kurs) er et kurs der du lærer metoder og teknikker for å mestre belastninger knyttet til både helse, arbeids- og privatliv. Eksempler på belastninger kan være tidspress, for mye eller for lite utfordringer, lite kontroll over egen arbeids- eller livssituasjon, problemer i mellommenneskelige forhold, familiekonflikter, sykdom/helseproblemer, økonomiske problemer, livskriser. Tegn på overbelastning kan være muskelspenninger, slitenhet, uro og rastløshet, mindre glede, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, bekymring/grubling og søvnvansker. 

Kurset bygger på kognitiv sosial læringsteori som vektlegger sammenhengen mellom egne tanker, problemforståelse og problemløsning. Et viktig element på kurset er å lære, kjenne igjen og endre tanker som vedlikeholder og forsterker belastninger og bli bevisst på egne mestringsstrategier. Et annet element er å øke aktiviteter, hendelser eller opplevelser som gir eller har gitt glede. Det tredje elementet er problemer knyttet til å forholde seg til andre mennesker, og fokus er på hvordan man kan bedre evnen til å sette grenser for seg selv og andre.

Kurset er ikke samtaleterapi, men vi tar opp aktuelle problemområder generelt, og den enkelte arbeider med egne problemer ved å prøve ut metodene/teknikkene som læres på kurset i egen hverdag mellom kursøktene.

De som er interessert i kurset må delta på et informasjonsmøte i forkant, for så å ta stilling til om kurset er aktuelt for seg.  Alle som skal delta på kurset må gjennom en forsamtale med kursholderne før kursstart hvor hensikten er å vurdere om kurset er det riktige tilbudet for den enkelte ut fra nåværende situasjon. Kurset er ikke egnet for dem som går på benzodiazepiner.

Kurs høsten 2023​

Infomøte: torsdag 10. august kl. 13.00-14.00  Sted: Timehallen på Bryne, Trallfaveien 4.

Kursstart: onsdag  23.august kl. 12.00-14.30

Andre kursdatoer: 30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 18/10, 8/11 og 10/1

Kurssted: Timehallen, Trallfaveien 4.

Pris: 500,-​ (VIPS: 548495, en uke før kursstart)

Det gjennomføres også KiB kurs i Hå kommune. For nærmere informasjon kan du ta kontakt med kurslederne i psykisk helse og rusvern Guri Siqveland eller Anita H. Obrestad. Påmelding på tlf. 51 43 60 11 eller e-post: brsa@ha.kommune.no

Påmelding til informasjonsmøte og evt. KIB-kurs:

Kursholdere KIB-kurs:

Gunhild Oftedal, spesialfysioterapeut og kognitiv terapeut. Mob: 411 06 242

Rita Serigstad Sanne​, KIB-kursholder, bachelor i ernæring og yogalærer. Mob: 477 58 281

E-post: friskliv@time.kommune.no

Bilde av kursholdere Linn Iren Nilsen Oppedal