Oversikt over ulike aktivitetstilbud

Her finner du linker til ulike nettsider hvor du kan finne andre aktivitetstilbud i kommunene Gjesdal, Hå, Klepp og Time.

Turgrupper og lignende:

- Jæren Turlag: http://www.stf.no/jren-turlag

- Fjellvandring: http://www.fjellvandring.net

- Bryne Røde Kors: https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/rogaland/bryne/

- Hå frivilligsentral: https://ha.frivilligsentral.no/aktiviteter (Kul-tur)

- Klepp frivilligsentral: https://klepp.frivilligsentral.no/aktiviteter (Kul-tur, Toppturen, turvenn mm.)

- Time frivilligsentral:https://time.frivilligsentral.no/aktiviteter (Kul-tur, strandtur)

 

Idrettslag:

- Gjesdal kommune: https://www.gjesdal.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/idrett-og-friluftsliv/

- Hå kommune: https://www.ha.no/kultur-idrett-og-fritid/idrettslag-og-organisasjonar/

- Klepp kommune: https://www.klepp.kommune.no/artikkel/lag--og-foreninger

- Time kommune: https://www.time.kommune.no/tenester/kultur/lag-og-organisasjonar/

 

Andre aktiviteter og tilbud:

- Ogna golfklubb: https://ognagolf.no/aktiviteter/folkepulsen/ 
Golfkurs, gratis for de som bor, arbeider eller har hytte i Hå kommune

- Seniordans Gjesdal: https://gjesdal.frivilligsentral.no/aktiviteter

- Seniordans Time: https://time.frivilligsentral.no/aktiviteter