Hva er friskliv?

Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste som tilbyr støtte og veiledning til å endre levevaner, primært innen områdene fysisk aktivitet, kosthold, søvn og tobakk.

Frøylandsvannet solnedgang - Klikk for stort bileteFrøylandsvannet solnedgang Kari Sjursen

Frisklivssentralen gir strukturert oppfølging gjennom individuell helsesamtale og ulike gruppetilbud innen de nevnte levevaneområdene. Frisklivssentralen skal ha oversikt over helsefremmende og forebyggende tilbud i kommunen, og samarbeide med andre aktuelle tjenester. 

Målgruppen er personer som ønsker støtte til å endre vaner som påvirker helsen. Frisklivssentralen har fokus på helsefremmende faktorer og mestring av egen helse.

Man kan selv ta kontakt med frisklivssentralen, eller bli henvist av fastlege, fysioterapeut, NAV m.fl. Første samtale er en uforpliktende og uformell samtale der du får mer informasjon om tilbudet og vi samme ser om dette er noe for deg. 

Klikk her dersom du ønsker å ta kontakt med frisklivssentralen i din kommune.

Oppfølging i frisklivssentralen

Å ha en oppfølging i frisklivssentralen innebærer at du blir fulgt opp av frisklivssentralen i en periode på 12 uker. Denne perioden kan forlenges ved behov. Oppfølgingsperioden starter og avsluttes med en helsesamtale. Du får tilbud om flere helsesamtaler underveis dersom det er aktuelt. 

I helsesamtalene får du støtte til å justere på vaner som du ønsker en forandring på. Det kan være å komme i gang med fysisk aktivitet, bedre kostholdet, endre søvnvaner, slutte å røyke/snuse, eller annen helserelatert adferd som er viktig for deg. Du vil også få tilbud om å delta på våre frisklivstreninger og kurs dersom det er aktuelt.

Klikk her for å lese mer om vårt kurstilbud.

Klikk her for å lese mer om vårt treningstilbud.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale med oss.