Koronavirus

Her finn du alt om koronapandemien og vaksinering i Hå kommune

Siste nytt Vaksine Informasjon

 

Hverdagsglede

En rekke undersøkelser viser at hva vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. Det kan handle om å bli seg bevisst hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i hverdagen, og hvordan små steg kan føre til store endringer.

Hverdagsglede handler om de små, enkle tingene du kan gjøre i din egen hverdag for å oppleve mestring og glede. Begrepet og rådene er oversatt fra engelsk – Five ways to wellbeing. På norsk er rådene oversatt til: Knytt bånd, vær aktiv, vær oppmerksom, fortsett å lære og gi. Helsedirektoratet omtaler rådene som fem råd for økt livskvalitet og sterkere psykisk helse. Forskning viser at hva vi gjør, hva vi gir vår tid, oppmerksomhet og prioritet til er av stor betydning for hvordan vi har det.

Hverdagsglede® er et lavterskeltilbud for økt livsmestring. Evaluering etter pilotprosjektet i 2018 viste at kursdeltakerne rapporterte om mer glede i hverdagen og økt livsmestring. 

Kan dette kurset være noe for deg? Ta kontakt med frisklivssentralen eller meld din interesse direkte i skjemaet under, så tar vi kontakt med deg. 

Neste kurs:

(PDF, 258 kB) (høst 21)

 
Felt merka med * må fyllast ut