Hverdagsglede

Hva vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. Hverdagsglede® handler om de små, enkle tingene du kan gjøre i din egen hverdag for å oppleve mestring og glede.

Kurset gir en innføring i fem grep som kan gi oss økt livskvalitet og sterkere psykisk helse: 

Være oppmerksom - Være aktiv - Fortsette å lære - Knytte bånd - Gi 

Hverdagsglede® er et lavterskeltilbud for økt livsmestring. Evaluering etter pilotprosjektet i 2018 viste at kursdeltakerne rapporterte om mer glede i hverdagen og økt livsmestring. 

Kan dette kurset være noe for deg? Ta kontakt med frisklivssentralen eller meld din interesse direkte i skjemaet under, så tar vi kontakt med deg. 

Neste kurs:

Hå november-desember  (PDF, 274 kB)

Kurset koster kr 300,-
Felt merka med * må fyllast ut