Hva er friskliv?

Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste som tilbyr støtte og veiledning til å endre levevaner, primært innen områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.

Frisklivssentralen gir strukturert oppfølging gjennom individuell helsesamtale og ulike gruppetilbud innen de nevnte levevaneområdene. Frisklivssentralen skal ha oversikt over helsefremmende og forebyggende tilbud i kommunen, og samarbeide med andre aktuelle tjenester. 

Målgruppen er personer som ønsker støtte til å endre vaner som påvirker helsen. Frisklivssentralen har fokus på helsefremmende faktorer og mestring av egen helse.

Man kan selv ta kontakt med frisklivssentralen, eller bli henvist av fastlege, fysioterapeut, NAV m.fl. Dersom du ønsker å bli kontaktet av frisklivssentralen i din kommune, kan du trykker her.

 

Frisklivsresept

Å ha en frisklivsresept innebærer at du blir fulgt opp av frisklivssentralen i en periode på 12 uker. Denne perioden kan forlenges ved behov. Oppfølgingsperioden starter og avsluttes med en helsesamtale. Du får tilbud om flere helsesamtaler dersom det er aktuelt. 

I helsesamtalene får du støtte til å justere på vaner som du ønsker en forandring på. Det kan være å komme i gang med fysisk aktivitet, bedre kostholdet eller slutte å røyke/snuse. Du vil også få tilbud om å delta på våre frisklivstreninger og kurs dersom det er aktuelt.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktande samtale med oss.