Hva er friskliv?

Frisklivssentralen er ei kommunal helse- og omsorgsteneste med tilbod om hjelp til å endra levevaner, primært innan områda fysisk aktivitet, kosthald og tobakk.

Frisklivssentralen gjer strukturert oppfølging, primært gjennom individuell helsesamtale og ulike gruppetilbod innann dei nemnde levevaneområda. Frisklivssentralen skal ha oversikt over helsefremjande og forebyggjande tilbod i kommunen og samarbeida med aktuelle instansar. Målgruppa er personar som har behov for støtte til å endra livsstil på grunn av auka risiko for, eller begynnande utvikling av sjukdom eller liding som kan relaterast til livsstil. Frisklivssentralen har fokus på helsefremjande faktorar og meistring av eiga helse.

Ein kan sjølv ta kontakt med frisklivssentralen, eller bli henvist av fastlege, fysioterapeut, NAV m.fl.

 

Frisklivsresept

Å ha en frisklivsresept innebærer at du blir fulgt opp av frisklivssentralen under en periode på 12 uker. Denne perioden kan forlenges ved behov. Oppfølgingsperioden starter og avsluttes med en helsesamtale. Det blir laget en plan for oppfølgingsperioden

Ta gjerne kontakt for en uforpliktande samtale med oss.

Fann du det du leita etter?